Ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự" tại Công an thành phố

Sáng ngày 01/7/2022, tại Công an thành phố đã diễn ra lễ ký kết và ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự"

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/201 của Bộ Công an quy định Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Công an thành phố và Công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum đã phối hợp xây dựng mô hình“Tổ công nhân vì môi trường xanh – tự quản về an ninh trật tự”.

Sáng ngày 01/7/2022, tại Công an thành phố đã diễn ra lễ ký kết và ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự".

Zalo
Đ/c Thượng tá Lê Phước Hòa - Trưởng Công an thành phố phát biểu khai mạc
Zalo
Lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo CTCP Môi trường Đô thị Kon Tum ký cam kết v/v thực hiện mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự"
Zalo
Ra mắt "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự "

Đây là mô hình có ý nghĩa trong việc phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong doanh nghiệp; góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cơ quan Công an và doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ TTATXH./.