Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 185/UBND-VX3 ngày 11/01/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo