CẦN NÂNG CAO THÁI ĐỘ, TINH THẦN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu: "Cần nâng cao thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, công tác giải trình, tiếp xúc đối thoại với người dân trên các lĩnh vực phải công khai, minh bạch, nhanh chóng và giải quyết kịp thời không để người dân phiền lòng, bức xúc"

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo