Cần tuyển dụng 92 người vào làm việc tại các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau

Thực hiện theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, kể từ ngày 04/04/2022 đến hết ngày 05/05/2022, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (số 298, Trần Hưng Đạo, P5, TPCM) sẽ nhận hồ sơ dự tuyển vào 92 vị trí làm việc tại các sở, ngành tỉnh và các huyện, TP. Cà Mau

1. Về số lượng và thông tin chi tiết về đơn vị cần tuyển, yêu cầu ngành nghề cần tuyển.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức thi tuyển cạnh tranh, công khai để dự tuyển vào 92 vị trí cần tuyển dụng. Theo bảng tổng hợp dưới đây:

Zalo

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, gồm:

* Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (theo bảng tổng hợp nêu trên).

* Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Đối với công chức ngạch Chuyên viên (01.003), Văn thư viên (02.007) không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tin học (quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư).

+ Đối với công chức ngạch Kiểm lâm viên (10.226) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Đối với công chức ngạch Kế toán viên (06.031) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

+ Đối với công chức ngạch Thanh tra viên (04.025) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng thực hiện thông qua thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai theo quy định của pháp luật.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Cách thức đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh có nhu cầu dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Số 298, Trần Hưng Đạo, P5, TP. Cà Mau) hoặc gửi theo đường bưu chính và 04 phong bì gửi bảo đảm ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận (có dán tem).

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng (có thể thay đổi vị trí đăng ký dự tuyển trong thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký), nếu sau thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký, người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được xem xét đưa vào danh sách dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/04/2022 đến hết ngày 05/05/2022

Thông tin thắc mắc về tuyển dụng vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Nội vụ điện thoại (0290) 3834356; Thông tin cần liên hệ về nơi nhận hồ sơ: Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau, điện thoại (0290) 2220066 - (0290) 2220077