Hướng dẫn tạo tài khoản BẢO HIỂM XÃ HỘI trên ứng dụng VSSID

Người dân sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021.

Đó là kiến nghị của BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1115/BHXH-TST gửi Bộ Y tế .