Bản tin Thông báo số 95 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai

.