HƯỚNG DẪN nhanh về đăng ký VssID trên điện thoại

.

Bước 1: Vào “CH Play” hoặc “Apstore” để tải ứng dụng VssID về điện thoại

Zalo

Bước 2: Mở ứng dụng VssID và bấm chọn “Đăng ký tài khoản”

Zalo

Bước 3: Kê khai thông tin đăng ký đầy đủ và bấm “Tiếp tục”

Zalo
Lưu ý: Mã số BHXH là 10 số cuối trên thẻ BHYT.

Bước 4: Cập nhật ảnh cá nhân, mặt trước, mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu và bấm “Tiếp tục”

Zalo

- Trường hợp thông tin CCCD xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác thì thực hiện tiếp Bước 5 (không cần đính kèm ảnh mặt trước, mặt sau CCCD) .

Zalo
CCCD xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác

- Trường hợp thông tin CCCD chưa xác thực với CSDL quốc gia về dân cư thì cần đính kèm ảnh mặt trước và mặt sau CCCD/CMND.

Bước 5: Lựa chọn cơ quan BHXH để gửi hồ sơ

Zalo
Bấm gửi và nhập mã xác thực “OTP” được gửi tới email để xác nhận gửi hồ sơ.

Bước 6: Xác minh thông tin đăng ký

- Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH để xác minh thông tin, duyệt cấp mật khẩu tài khoản, hoàn thành việc đăng ký./.