Công văn 817/STTTT-BCXBBCVT về việc tuyên truyền hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích bán hàng trực tuyến, qua điện thoại trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

Zalo

Tải danh sách đính kèm

https://stttt.vinhlong.gov.vn/portal/wpstttt/cms/asset/download.cpx?code=6e4b3bf5-fb55-43d3-a188-f649e15b8be1

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo