Hà Nội chưa xem xét đề xuất cho học sinh trở lại trường vào ngày 10/7

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT nghiên cứu kỹ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch để đề xuất việc cho học sinh đi học trở lại.

Theo đó, UBND TP nhận được Tờ trình số 2437/TTr-SGDĐT ngày 5/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Zalo
Hà Nội chưa xem xét đề xuất cho học sinh trở lại trường vào ngày 10/7 (Ảnh minh họa)

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, hướng dẫn của Trung ương, thống nhất đề xuất; Có Tờ trình liên ngành báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Như vậy, học sinh vẫn sẽ chưa đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 2437/TTr-SGDĐT đề nghị UBND TP xem xét, đồng ý cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường học trở lại từ ngày từ ngày 10/7/2021 đến ngày 24/7/2021 để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của năm học 2020 - 2021 phải tạm dừng để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch.