Đăng ký thay đổi phương thức nhận lương, trợ cấp BHXH hàng tháng qua ứng dụng VSSID

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đảm bảo quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (sau đây gọi tắt là người hưởng), BHXH Quận 6 hướng dẫn người hưởng đăng ký chuyển lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân thông qua ứng dụng VssID

Đối với người lao động đã đăng ký tài khoản VssID, BHXH Quận 6 hướng dẫn người hưởng đăng ký chuyển lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân mà không cần đến cơ quan BHXH hoặc Bưu điện từ kỳ lương tháng 9/2021 thông qua ứng dụng VssID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID.

Zalo

Bước 2: Tại màn hình Quản lý cá nhân, vào Dịch vụ công

Zalo

Bước 3: Chọn mục Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH .

Zalo

Bước 4: Nhập thông tin bắt buộc (có dấu sao đỏ), Tại mục Hình thức nhận l à chọn nhận qua tài khoản . Nhập số tài khoản ngân hàng và tên Ngân hàng (ghi rõ tên chi nhánh ngân hàng) mà người hưởng muốn nhận àbấm Gửi .

Zalo
Lưu ý: Thông tin người đăng ký trên ứng dụng VssID phải trùng khớp với chủ tài khoản ngân hàng (họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD

Bước 5: BHXH Việt Nam sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của người hưởng.

Zalo

Bước 6: Nhập mã OTP trên ứng dụng à bấm Xác nhận.

Zalo

Bước 7: BHXH Việt Nam gửi tin nhắn đến điện thoại người dùng thông báo tài khoản cá nhân đã nộp hồ sơ thành công.

Zalo