Triển khai tiếp nhận và giải quyết đối với 31 thủ tục hành chính của xã trên "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày 29/10/2022, UBND Thành phố đã tổ chức Lễ ra mắt "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh". Đường link truy cập Hệ thống: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

1. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của xã:

Triển khai tiếp nhận và giải quyết đối với 31 thủ tục hành chính trên "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh". Trong đó, 15 thủ tục hành chính (mức độ 3) và 16 thủ tục hành chính (mức độ 4). Cụ thể:

Zalo
Zalo

Trong đó:

- Dịch vụ công mức độ 3 là:

+ Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc khai báo thông tin, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ;

+ Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;

+ Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng;

+ Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Dịch vụ công mức độ 4 là:

+ Phải đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

+ Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng;

+ Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo quy định về kết quả điện tử của cơ quan chuyên ngành.

+ Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo sự thống nhất của người sử dụng và cơ quan cung cấp dịch vụ qua một hoặc nhiều hình thức sau: thông báo trên cổng thông tin điện tử có dịch vụ công trực tuyến; gửi qua chức năng trả kết quả của dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư điện tử của người sử dụng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như: tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng.

2. Kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022, cá nhân có thể truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến (các hồ sơ thuộc 31 thủ tục hành chính như trên) tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

- Điều kiện để nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn: cá nhân phải có tài khoản trên Cổng địch vụ công quốc gia (

- Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 1: Đăng nhập trang chủ Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ và chọn Đăng ký

Zalo

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký

Chọn cá nhân , doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

Đối với công dân có thể đăng ký qua 01 trong 05 hình thức:

+ Đăng ký bằng mã số BHXH.

+ Đăng ký bằng số điện thoai (Số điện thoai đã đăng ký bằng CMND/CCCD với nhà mạng).

+ Đăng ký thông qua bưu điện VN.

+ Đăng ký bằng USB ký số.

+ Đăng ký bằng Sim ký số.

Trong phạm vi bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn phương thức là Công dân, đăng ký bằng Thuê bao di động.

Zalo
Chọn biểu tượng có dòng chữ "Thuê bao di động"

Bước 3: Nhập các thông tin hiện trên bảng và chọn Đăng ký.

Zalo
Lưu ý: Những trường đánh dấu * là bắt buộc nhập.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Bước 5: Nhập mật khẩu và nhận thông báo đăng ký thành công.