Về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị ngày 27/5/2021 về việc tổ chức thi kết thúc học phần và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm, nhà trường thông báo theo văn bản sau:

Zalo
Zalo