Tạo mã QR code cho website thật đơn giản

Hướng dẫn tạo Mã QR code cho Website của bạn bằng 01 Click

055 Vietnam không đề cập đến tính năng của QR code cho 1 đường dẫn website.

055 Vietnam đề cập trực tiếp đến việc tạo 01 Mã QR code cho Website của bạn bằng 01 cú Right Click.

01 bước duy nhất:

Truy cập vào website/ link mà bạn muốn tạo QR Code tại trình duyệt Google Chrome

Ví dụ như: Truy cập vào www.055vietnam.com, sau đó chọn Chuột phải, chọn Chọn mã QR cho trang này

Zalo
Chọn mã QR cho trang này

Chọn tải xuống

Zalo
Chọn tải xuống và lưu.
Zalo
Mã QR của www.055vietnam.com

Như vậy bạn đã có 01 Mã QR Code cho website/ đường dẫn của riêng bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm hướng dẫn này.