Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 420 - 431 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN246854: nam, sinh năm 1974, thường trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6h30 ngày 10/8/2021 về địa phương lúc 1h ngày 11/8/2021; tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246855: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định; từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định ngày 07/8/2021; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 08/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 12/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246856: nữ, sinh năm 1976, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây; được cách ly tại nhà kể từ ngày 29/7/2021 vì liên quan BN123905 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 29/7/2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 31/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246857 (nữ, sinh năm 1995) - BN246861 (nam, sinh năm 2016) - BN246863 (nữ, sinh năm 1986) thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là hàng xóm và là người nhà BN246856, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 11/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246858 (nam, sinh năm 1974) - BN246860 (nam, sinh năm 1999) thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN246856, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây; được cách ly tại nhà kể từ ngày 29/7/2021 cùng BN246856 vì liên quan BN123905 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 29/7/2021). Ngày 11/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246859 (nam, sinh năm 1996) - BN246862 (nam, sinh năm 1953) thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN246856, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 11/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246864: nữ, sinh năm 1975, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là tiểu thương, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. tiếp xúc gần với BN215845, BN215860, BN215863 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021). Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 10/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyênSARS-CoV-2, kết quả quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 12/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246865: nữ, sinh năm 2008, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN237212(ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 11/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 11/8/2021 được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 12/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN246854 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN246855, BN246856, BN246857, BN246861, BN246862 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN246858, BN246859, BN246860, BN246863 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN246864, BN246865 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Vào ngày 29/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN123905 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 08/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN215845, BN215860, BN215863 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 11/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN237212 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.