BẮC GIANG: NHÂN RỘNG DỰ ÁN CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Sau một năm thí điểm triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường do trung ương hội nông dân hỗ trợ đã đạt được những kết quả tích cực.

Qua đánh giá, diện tích lúa áp dụng kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường (SRI) với diện tích lúa ruộng truyền thống cho thấy bộ rễ phát triển mạnh hơn; cấy lúa khoẻ hơn; cứng cây; khả năng chống lại sâu bệnh tốt hơn; khả năng đẻ nhánh khoẻ; tỉ lệ hạt chắc trên bông và số bông hữu hiệu trên khóm; năng xuất cao hơn.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh đã nhân rộng dự án ngay trong vụ Chiêm Xuân năm nay với sự đồng tình, ủng hộ cao của hội viên nông dân. Cùng với đó, Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục thường xuyên phối hợp với chuyên gia dự án, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, HND huyện, xã theo dõi, đôn đốc các hộ tham gia thực hiện đúng kỹ thuật. Chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường thông qua nhiều hình thức, giúp người dân, hội viên biết đến lợi ích của kỹ thuật SRI.

- Video: Bắc Giang TV

- Link tham khảo dự án: https://canhtacxanh.vn/gioi-thieu-du-an/

📱Facebook dự án: https://www.facebook.com/canhtacxanh

☎️ Liên hệ: 024.37346743

📩 Email : info@canhtacxanh.vn