Đường dây nóng của Bộ Y tế tư vấn phòng chống dịch COVID-19 (nCoV)

Hiện Bộ Y tế có 2 đường dây nóng miễn phí tư vấn phòng chống dịch COVID-19 (nCoV) là 1900 9095 và 1900 3228.

Cả 2 tổng đài đường dây nóng trên đều có người trực 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của người dân về dịch COVID-19 (nCoV).