BỘ Y TẾ RA KHUYẾN CÁO CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Để phòng tránh sự lân lan dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19) đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối nền tảng ứng dụng

Zalo
Zalo
Zalo